Home Mail
ua  |  ru      Вхід ↵ 
 
Скайлайн Телеком
Новини
Умови обслуговування
Як поповнити рахунок
Інтернет та передача даних

Виділені лінії
Передача даних
Бездротовий зв'язок
Додаткові послуги

Телефонія

Віртуальний секретар
Послуга "Доступний Світ"
PRI-потік
SIP
Традиційна телефонія
Як дізнатися про стан рахунку
Поповнення рахунку
Вхід для абонентів
Якість телекомунікаційних послуг

Хостинг та доменні імена
Віртуальний хостинг
Розміщення серверів
Реєстрація доменів
Документація
Користувачі
Вхід для користувачів
Допомога

Відповіді на запитання
Картки SkyCard
Де придбати картки

Контакти та реквізити

 

ТОВ "Компанія "Скайлайн Телеком"
E-mail: support@skylinetele.com
телефон: +380 48 7972115
факс: +380 48 7972115

 

Документація

Процедурі підписання Договору передує процедура реєстрації Абонента. Процедура реєстрації Абонента - заповнення Абонентом Реєстраційної картки, в якій Абонент вказує свої реквізити, реєстраційне ім'я та пароль, що надалі використовуються для ідентифікації Абонента, та послуги, що замовляються при реєстрації. Абонент зобов'язаний надати Провайдеру реєстрацію всю необхідну інформацію. За правильність відомостей про Абонента відповідає Абонент.

Після реєстрації Абонента, Абонвідділ Провайдера видає Абоненту підписаний Договір, та Реєстраційну карту, на якій зазначені:

- номер унікального Особового рахунку Абонента;
- пароль адміністратора Особового рахунку;
- реєстраційне ім`я (імена) Абонента та відповідний пароль (паролі);
- адреса (адреси) електронної пошти Абонента.

За цим посиланням, Ви можете завантажити приклад договору "Договір на надання послуг хостингу та реєстрації доменних імен" для ознайомлення.

Регламент - Умови надання та використання послуг ТОВ "Компанія "Скайлайн Телеком"

УМОВИ НАДАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПОСЛУГ ТОВ "КОМПАНІЯ “СКАЙЛАЙН ТЕЛЕКОМ"

Дані Умови встановлюють обов`язкові правила та положення, що застосовуються Провайдером у відносинах з Абонентами та споживачами послуг доступу до мережі Інтернет (далі – Послуги).

1. Послуги надаються Абоненту з якістю, яка доступна на момент їх надання. Жодна інформація або консультації, які надаються Абонентам, не можуть розглядатися як гарантії з боку Провайдера.
2. Абонент самостійно знайомиться з чинною редакцією Умов, чинними Тарифами на послуги та відстежує їх зміни. Якщо Абонент не погоджується зі змінами, він має право у встановленому порядку відмовитися від послуг Провайдера. Якщо Абонент користується послугами Провайдера після набрання чинності відповідними змінами, такі зміни вважаються прийнятими Абонентом.
3. В соответствии с этим положением, любые действия Абонента, вызывающие жалобы владельцев других сетей, серверов, информационных ресурсов, новостных конференций, списков рассылки и т.п., доказывающие нарушение правил пользования соответствующими ресурсами, недопустимы и являются нарушением настоящих Правил.
4. Заключение Договора на предоставление доступа к сети Интернет (далее – Договор) подразумевает, что Абонент согласен со всеми положениями Договора, Условий и Тарифами на Услуги.
5. Процедурі підписання Договору передує процедура реєстрації Абонента. Процедура реєстрації Абонента - заповнення Абонентом Реєстраційної картки, в якій Абонент вказує свої реквізити, реєстраційне ім`я та пароль, що надалі використовуються для ідентифікації Абонента, та послуги, що замовляються при реєстрації. Абонент зобов`язаний надати Провайдеру для реєстрації всю необхідну інформацію. За правильність відомостей про Абонента відповідає Абонент.
6. Після реєстрації Абонента, Абонвідділ Провайдера видає Абоненту підписаний Договір та Реєстраційну картку, на якій зазначено: - номер унікального Особового рахунку Абонента; - пароль адміністратора Особового рахунку; - реєстраційне ім`я (імена) Абонента та відповідний пароль (паролі); - адреса (адреси) електронної пошти Абонента;
7. Номер Особового рахунку Абонента завжди збігається з номером підписаного Договору та використовується розрахунково-інформаційною системою Провайдера.
8. Усі платежі від Абонентів можуть прийматись у національній валюті України, і можуть бути здійснені як у безготівковому порядку, так і через касу Провайдера (відповідно до умов Договору).
9. Мережеві реквізити визначаються Провайдером і містять імена користувача доступу до особового рахунку Абонента, IP — адреса (адреси), MAC-адресу мережевої карти. Абонент не має права змінювати їх без згоди Провайдера. У разі необхідності Провайдер може змінювати мережеві реквізити, повідомляючи про це Абонента.
10. Зміна зареєстрованих мережевих імен Абонента прирівнюється до реєстрації нових імен.
11. Провайдер забезпечує можливість цілодобового отримання послуг. Послуги Абонентського відділу Провайдера надаються: -понеділок-п`ятниця, з 10.00 до 18.00, з 13.00 до 14.00 обідня перерва; - субота, неділя - вихідний день.
12. Для отримання послуг з доступу до Інтернету споживачем застосовується кінцеве обладнання, що має сертифікат відповідності у сфері телекомунікацій.
13. Абонент у всіх режимах роботи є ініціатором зв`язку із серверами Провайдера.
14. Абонент повинен регулярно звертатися до сервера Провайдера http://www.skylinetele.com, де публікуються офіційні повідомлення Провайдера, пов`язані з обслуговуванням Абонентів.
15. Офіційні повідомлення для Абонентів можуть також надсилатися електронною поштою на їхню адресу E-Mail, що прирівнюється до письмових документів.
16. Абонент несе повну відповідальність за збереження своїх паролів. Провайдер не несе відповідальності за збереження паролів Абонента та не відшкодовує збитки Абонента, завдані ним внаслідок використання третіми особами паролів Абонента. Абонент має право змінити свої паролі за пред`явленням свого екземпляра Договору до офісу Провайдера.
17. Усі одноразові зміни в номенклатурі надання Абоненту послуг, отримання детальних статистичних зведень, консультацій та інших послуг здійснюються у разі наявності на Особовому рахунку Абонента необхідної кількості коштів для оплати цих послуг згідно з Тарифами.
18. Якщо інше не обумовлено окремою угодою з Провайдером, Абонент самостійно оплачує всі послуги телефонних компаній (або інших організацій) щодо встановлення з`єднання з комунікаційним обладнанням Провайдера.
19. Ці Умови є обов`язковими для виконання Абонентом, який підписав Договір з Провайдером, і не підлягає зміні з боку Абонента. У разі незгоди Абонента з положеннями цих Умов, Договір з таким користувачем не укладається, при цьому вже чинний Договір може бути розірваний Провайдером в односторонньому порядку.
20. При користуванні послугами Провайдера Абонент не має права: надавати свої мережеві реквізити третім особам, а також використовувати мережеві ідентифікатори інших осіб. Виявлення факту одночасного використання послуг Абонентом та третіми особами за мережевими реквізитами Абонента є підставою для припинення надання Абоненту послуг та можливого розірвання Договору в односторонньому порядку; - здійснювати дії, спрямовані на обмеження чи перешкоджання доступу інших користувачів до послуг Провайдера, а також спроби несанкціонованого доступу до ресурсів Провайдера, інших систем, доступних через Інтернет; - брати участь у будь-яких діях, які можуть бути причиною припинення та/або порушення функціонування будь-якого елемента Інтернет; - фальсифікувати мережеві ідентифікатори; - Використовувати неіснуючі мережеві ідентифікатори; - використовуючи послуги Провайдера, здійснювати розсилку будь-якої інформації, яка порушує вимоги чинного законодавства України чи міжнародного права; поширення матеріалів рекламного чи комерційного характеру, які замовлені одержувачем (спам); - замовляти та пропонувати розсилку спаму; - розповсюджувати будь-яку інформацію або програмне забезпечення, яке включає комп`ютерні віруси або інші компоненти, які можуть пошкодити користувачам; здійснювати будь-які інші дії, спрямовані на заподіяння шкоди Провайдеру або третім особам; - використовувати послуги Провайдера для образу будь-кого; поширення свідомо неправдивої інформації, матеріалів, які принижують людську гідність чи ділову репутацію, чи з іншими протиправними цілями; - порушувати правила використання, встановлені власником окремого елемента Інтернету. - не надсилати, не публікувати, не передавати, не відтворювати та не розповсюджувати будь-яким способом за допомогою Послуг матеріали, повністю або частково, захищені авторськими чи іншими правами, без дозволу правовласника. Цей перелік не є вичерпним. Будь-яка дія Абонента, яка викликає сумнів у його правомірності, може бути взята під контроль адміністрацією Провайдера. Провайдер має право призупинити надання Послуги без будь-якого повідомлення, якщо Абонент порушив викладені вище обов`язки.
21. Абонент бере на себе повну відповідальність за ризики, пов`язані з використанням Інтернету через послуги Провайдера, в т.ч. відповідальність за оцінку будь-яких відомостей чи інформації, а також товарів та послуг, що поширюються через Інтернет. Провайдер не дає жодних гарантій щодо зазначеної інформації, послуг та товарів.
22. Абонент повністю відповідальний за збереження у таємниці своїх мережевих реквізитів (логін, пароль) та за збитки, які можуть бути їм зазнані внаслідок несанкціонованого використання його мережевих реквізитів. Відповідальність за дії, що здійснюються з використанням мережевих реквізитів Абонента, несе сам Абонент. Провайдер не відповідає за дії третіх осіб і не відшкодовує збитки. Для запобігання несанкціонованому використанню мережевих реквізитів Провайдер рекомендує час від часу змінювати пароль доступу.
23. Провайдер не приймає та не відповідає на претензії, пов`язані з використанням третіми особами мережевих реквізитів Абонента.
24. Провайдер не відповідає за якість каналів зв`язку, що не належать Провайдеру, а також за зниження якості послуг Провайдера внаслідок причин, що знаходяться поза контролем Провайдера. Провайдер не аналізує причини незадовільного з`єднання конкретного Абонента з Провайдером.
25. Провайдер не гарантує абсолютну безперебійність або безпомилковість послуг, що надаються та не дає гарантії на нерозповсюдження комп`ютерних вірусів та інших шкідливих компонентів. Провайдер здійснює всі заходи для такого нерозповсюдження.
26. Провайдер не несе відповідальності за шкоду, яку завдано Абоненту внаслідок використання послуг Провайдера або неможливості використання таких послуг.
27. Провайдер не зобов`язаний відповідати на претензії, і не несе жодної відповідальності перед Абонентом внаслідок непоінформованості Абонента з чинними Умовами та/або Тарифами.
28. Провайдер не несе жодної відповідальності, якщо не надання або неякісне надання Послуги, сталося внаслідок пошкодження знищення або некоректного використання обладнання, яке належить Абоненту.
29. Провайдер не зобов`язаний навчати Абонента: - користування комп`ютером; - операційною системою; - Додатками; - правилам поведінки в тому чи іншому сегменті глобальної мережі Інтернет, і не несе відповідальності за наслідки їх недотримання Абонентом.
30. Абонент поінформований та погоджується з тим, що багато видів інформації, інших матеріалів та послуг, що пропонуються в мережі Інтернет та доступні через Послуги Провайдера, надаються третьою стороною та можуть бути об`єктом авторських прав.
31. Абоненту забороняється надсилати, публікувати, передавати, відображати або надавати або в будь-якому вигляді використовувати з комерційною метою інформацію, програмне забезпечення або інші матеріали, повністю або частково отримані за допомогою Послуг, якщо це явно не дозволено суб`єктом авторських прав або законом.
32. Провайдер не зобов`язаний забезпечувати конфіденційність інформації, яка поширюється Абонентом під час використання Послуг.
33. Абонент зобов`язаний вжити належних заходів щодо налаштування своїх ресурсів, який перешкоджав би несумлінному використанню цих ресурсів третіми особами, а також оперативно реагувати при виявленні випадків такого використання.
34. бонент зобов`язаний самостійно стежити за питаннями безпеки на своєму обладнанні при доступі до мережі. Так, не слід встановлювати будь-які протоколи, окрім TCP/IP, відкривати доступ до своїх папок, файлів та принтерів, якщо це не потрібно з конкретною метою і виконується ним усвідомлено. Провайдер не несе відповідальності за втрату інформації та можливу шкоду, завдану Абоненту третіми особами внаслідок недотримання ним заходів безпеки на своєму обладнанні.
35. Користувачу настійно рекомендується встановити та користуватися легальними антивірусними та антишпигунськими програмами, щоб уникнути попадання вірусів та інших шкідливих програм, а також регулярно оновлювати бази антивірусних програм. Провайдер не несе відповідальності за можливу шкоду, заподіяну обладнанню Абонента вірусами та іншими шкідливими програмами внаслідок недотримання ним зазначених вище заходів безпеки, відсутності у користувача нових версій антивірусного програмного забезпечення, використання неліцензійного програмного забезпечення, неправильного використання таких програм або несвоєчасного оновлення версій програм та антивірусних баз.
36. У разі створення обладнанням Абонента навмисного або ненавмисного паразитного навантаження на елементи та ділянки мережі Провайдера, а також комп`ютери інших Абонентів, Провайдер залишає за собою право тимчасово заблокувати доступ до Мережі з такого обладнання до усунення причин та перешкод, що створюються роботі Мережі.
37. Провайдер не несе відповідальності за обсяг вхідного трафіку Абонента. Провайдер також не несе відповідальності за зміст інформації, отриманої Абонентом з локальної мережі та інших мереж, до яких можливий доступ через Інтернет.
38. У зв`язку з регулярним виявленням помилок у системах безпеки будь-якого виробника програмного забезпечення, Абоненту настійно рекомендується своєчасно відстежувати появу виправлень («латок», «патчів») до використовуваного ним програмного забезпечення та встановлювати їх.
39. Абонент повинен пам`ятати, що будь-яке інстальоване ним нове програмне забезпечення або нове обладнання може призвести до збоїв і втрати працездатності вже встановленого функціонуючого обладнання та програмного забезпечення ПК, зокрема – втрати доступу до Мережі. Провайдер може надати допомогу в консультуванні та відновленні підключення до Мережі, проте при цьому Провайдер не несе відповідальності за припинення доступу Абонента до послуги, викликаної його неправильними або неусвідомленими діями на його обладнанні (в його зоні відповідальності).
40. Абонент погоджується, що Провайдер має право періодично відстежувати інформацію, яка передається за допомогою Послуги та розкривати будь-які відомості, якщо це необхідно згідно з чинним законодавством України, або для захисту Провайдера та його Абонентів.
41. Провайдер має право призупинити надання Послуги без будь-якого повідомлення, якщо Абонент порушив обов`язки, зазначені у Договорі, положення цих Умов, а також чинне законодавство України.
42. Інформацію про причини припинення доступу Абонент може отримати у службі підтримки користувачів за телефоном: (48)797-2-115 або e-mail: support@skylinetele.com.
43. У разі припинення доступу Провайдер не несе відповідальності за наслідки такого припинення.
44. У разі тимчасового призупинення Послуги з причин, викладених за прострочення в оплаті Послуг, повторне включення можливе лише після покриття від`ємного залишку (заборгованості) на особовому рахунку Абонента та внесення абонентської плати за наступний розрахунковий період. Повторне включення буде здійснено за наявності технічної можливості. Отримання послуг у повному обсязі гарантується Абоненту наступного дня після надходження оплати на розрахунковий рахунок або до каси Провайдераа.
45. У разі, якщо у Абонента (юридичної особи) на Особовому рахунку від`ємний залишок (заборгованість) зберігається протягом 8 тижнів, Провайдер має право видалити електронну пошту Абонента та ліквідувати електронну адресу такого Абонента. Повторне включення такого Абонента відбувається згідно з тарифами, встановленими Провайдером.
46. Провайдер залишає за собою право час від часу змінювати ці Умови, а також Тарифи на послуги, публікуючи зміни у відповідних розділах за адресою http://www.skylinetele.com не менше ніж за 10 днів до набуття чинності такими змінами.
47. Під час укладання Договору Абонент зобов`язаний ознайомитися з Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів від 9 серпня 2005 р. ? 720, та цими Умовами.

Директор ТОВ "Компанія "Скайлайн Телеком" Риженко І.А.

Регламент публічного домену .UA - .PDF

Регламент особливостей реєстрації приватних доменних імен другого рівня в домені .UA - .PDF

Регламент особливостей реєстрації приватних доменних імен третього рівня у доменах ODESSA.UA, ODESA.UA, OD.UA - .PDF

Регламент особливостей реєстрації приватних доменних імен третього рівня у доменах NIKOLAEV.UA, MK.UA - .PDF

Політика конфіденційності

Інтернет-служба skylinetele.com поважає права своїх клієнтів на приватне життя та нерозголошення персональної інформації. Ця Політика конфіденційності є документом, обов`язковим до виконання всіма співробітниками нашої служби.

1. Персональна інформація - збір та використання
Процес реєстрації доменних імен передбачає надання персональної інформації про потенційного власника прав на доменне ім`я. При цьому дані, що ідентифікують користувача, є відкритими та можуть бути опубліковані у загальнодоступних джерелах (наприклад, базах даних WHOIS). Водночас відомості, що стосуються питань комерційної співпраці клієнта інтернет-служби skylinetele.com та самої служби – кількість зареєстрованих доменних імен, сума оплати, терміни та умови виконання замовлень, логіни та паролі для управління доменними іменами тощо. — є конфіденційними. Ця інформація не продається/не передається третім особам за жодних обставин (виняток може бути зроблено лише за рішенням суду, третейського суду).
2. Посилання
На сайті інтернет-служби skylinetele.com можуть розміщуватись банери, посилання та інші види онлайн-реклами. Дирекція skylinetele.com ретельно підходить до відбору бізнес-партнерів, співпрацюючи з найкращими ресурсами українського сегменту Мережі. Водночас ми не можемо відповідати за зміст інформації, загальну ділову практику цих ресурсів, а також їхню політику конфіденційності.
3. Взаємодія з клієнтами
Інтернет-служба skylinetele.com прагне налагодження тісних партнерських відносин з нашими клієнтами. З цією метою на сайті періодично проводяться конкурси, опитування, лотереї та інші інтерактивні заходи. Дані, зібрані в ході таких заходів, є конфіденційними і можуть бути опубліковані лише з письмового дозволу користувачів, які їх надали.
4. Службова інформація
Інтернет-служба skylinetele.com може поширювати серед своїх клієнтів службову інформацію про існуючі та нові продукти та послуги, платежі, технічні заходи тощо. При цьому кожне повідомлення містить опцію, за допомогою якої користувач може припинити/зупинити отримання даних повідомлень. Адресні бази клієнтів служби не продаються / не передаються третім особам ні за яких умов (виключення — тільки за чіткого та однозначного рішення суду, третейського суду).
5. Зміни
Ця Політика конфіденційності не є остаточною, може бути змінена та доповнена. Про всі зміни в Політиці конфіденційності клієнти будуть повідомлені електронною поштою або спеціальним повідомленням на головній сторінці сайту.
6. Контакти
З усіх питань, що стосуються дотримання конфіденційності наших користувачів, будь ласка, звертайтесь до сервіс-центру skylinetele.com: Тел.: (048) 797-2-115 E-mail: support@skylinetele.com

Порядок супроводу доменного імені у разі, коли воно не обслуговується реєстратором - .PDF

Порядок супроводу доменного імені третього рівня у разі, коли воно не обслуговується реєстратором - .PDF

Документи UA-DRP

Регламент публічного сервісу WHOIS

Передача доменних імен
Передача прав на доменне ім'я, трансфер доменного імені на обслуговування до іншого Реєстратора здійснюються за офіційними листами від Реєстранта:
Якщо доменне ім'я зареєстроване на юридичну особу, для передачі прав/трансферу потрібен лист на бланку організації, з печаткою організації та підписом керівника.
Якщо доменне ім'я зареєстроване на фізичну особу, для передачі прав/трансферу разом із заявою надаються копії першої та другої сторінок паспорта, що засвідчує підпис реєстранта.

Увага!!!
Ми, як Реєстратор доменного імені, маємо право на свій розсуд вживати додаткових заходів щодо встановлення справжності заяви, а Реєстрант зобов`язаний надати Реєстратору додатково запитані документи.
1. Трансфер доменного імені на обслуговування іншому Реєстратору
Трансфер доменів до іншого реєстратора:
документи для фізичних осіб - .DOC
для юридичних осіб - .DOC

Увага!!!
Трансфер доменного імені на обслуговування до іншого Реєстратора здійснюється тільки в межах терміну дії реєстрації доменного імені.
У заявах зазначаються доменні імена без www.

2. Передача прав на доменне ім`я
Передача прав на доменне ім`я:
документи для фізичних осіб - .DOC
для юридичних осіб - .DOC

Увага!!!
У заявах зазначаються доменні імена без www.

Усі необхідні документи для передачі права володіння або трансферу домену надсилайте факсом (048) 797-2-115, або відскановану копію з контактної електронної адреси (зазначено в профайлі доменного імені) на e-mail: support@skylinetele.com
Copyright © 2003-2022 Скайлайн Телеком