Home Mail
ua  |  ru      Вхід ↵ 
 
Скайлайн Телеком
Новини
Умови обслуговування
Як поповнити рахунок
Інтернет та передача даних

Виділені лінії
Передача даних
Бездротовий зв'язок
Додаткові послуги

Телефонія

Віртуальний секретар
Послуга "Доступний Світ"
PRI-потік
SIP
Традиційна телефонія
Як дізнатися про стан рахунку
Поповнення рахунку
Вхід для абонентів
Якість телекомунікаційних послуг

Хостинг та доменні імена
Віртуальний хостинг
Розміщення серверів
Реєстрація доменів
Документація
Користувачі
Вхід для користувачів
Допомога

Відповіді на запитання
Картки SkyCard
Де придбати картки

Контакти та реквізити

 

ТОВ "Компанія "Скайлайн Телеком"
E-mail: support@skylinetele.com
телефон: +380 48 7972115
факс: +380 48 7972115

 

Умови обслуговування

УМОВИ НАДАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПОСЛУГ ООО "КОМПАНІЯ “СКАЙЛАЙН ТЕЛЕКОМ"

Ці Умови встановлюють обов'язкові правила та положення, що застосовуються Провайдером у відносинах з Абонентами та споживачами послуг доступу до мережі Інтернет (далі – Послуги).

1. Послуги надаються Абоненту з якістю, яка доступна на момент їх надання. Жодна інформація або консультації, які надаються Абонентам, не можуть розглядатися як гарантії з боку Провайдера.

2. Абонент самостійно знайомиться з чинною редакцією Умов, чинними Тарифами на послуги та відстежує їх зміни. Якщо Абонент не погоджується зі змінами, він має право у встановленому порядку відмовитися від послуг Провайдера. Якщо Абонент користується послугами Провайдера після набуття чинності відповідних змін, такі зміни вважаються прийнятими Абонентом.

3. Відповідно до цього положення будь-які дії Абонента, що викликають скарги власників інших мереж, серверів, інформаційних ресурсів, конференцій новин, списків розсилки тощо, що доводять порушення правил користування відповідними ресурсами, неприпустимі та є порушенням цих Правил.

4. Укладання Договору на надання доступу до мережі Інтернет (далі – Договір) передбачає, що Абонент погоджується з усіма положеннями Договору, Умов та Тарифами на Послуги.

5. Процедурі підписання Договору передує процедура реєстрації Абонента. Процедура реєстрації Абонента - заповнення Абонентом Реєстраційної картки, в якій Абонент вказує свої реквізити, реєстраційне ім'я та пароль, що надалі використовуються для ідентифікації Абонента, та послуги, що замовляються при реєстрації. Абонент зобов'язаний надати Провайдеру для реєстрації всю необхідну інформацію. За правильність відомостей про Абонента відповідає Абонент.

6. Після реєстрації Абонента, Абонвідділ Провайдера видає Абоненту підписаний Договір та Реєстраційну карту, на якій зазначено:

- номер унікального Особового рахунку Абонента;

- пароль адміністратора Особового рахунку;

- реєстраційне ім'я (імена) Абонента та відповідний пароль (паролі);

- адреса (адреси) електронної пошти Абонента;

7. Номер Особового рахунку Абонента завжди збігається з номером підписаного Договору та використовується розрахунково-інформаційною системою Провайдера.

8. Усі платежі від Абонентів можуть прийматися у національній валюті України, та можуть бути здійснені як у безготівковому порядку, так і через касу Провайдера (відповідно до умов Договору).

9. Мережеві реквізити визначаються Провайдером і містять імена користувача доступу до особового рахунку Абонента, IP - адресу (адреси), MAC-адресу мережевої карти. Абонент не має права змінювати їх без згоди Провайдера. У разі необхідності Провайдер може змінювати мережеві реквізити, повідомляючи про це Абонента.

10. Зміна зареєстрованих мережевих імен Абонента прирівнюється до реєстрації нових імен.

11. Провайдер забезпечує можливість цілодобового отримання послуг. Послуги Абонентського відділу Провайдера надаються:

- понеділок - п'ятниця,

з 10.00 до 18.00,

з 13.00 до 14.00 обідня перерва;

- субота, неділя – вихідні дні.

12. Для отримання послуг з доступу до Інтернету споживачем застосовується кінцеве обладнання, що має сертифікат відповідності у сфері телекомунікацій.

13. Абонент у всіх режимах роботи є ініціатором зв'язку із серверами Провайдера.

14. Абонент повинен регулярно звертатися до сервера Провайдера http://www.skylinetele.com, де публікуються офіційні повідомлення Провайдера, пов'язані з обслуговуванням Абонентів.

15. Офіційні повідомлення для Абонентів можуть також надсилатися електронною поштою на їхню адресу E-Mail, що прирівнюється до письмових документів.

16. Абонент несе повну відповідальність за збереження своїх паролів. Провайдер не несе відповідальності за збереження паролів Абонента та не відшкодовує збитки Абонента, завдані ним внаслідок використання третіми особами паролів Абонента. Абонент має право змінити свої паролі після пред'явлення свого екземпляра Договору до офісу Провайдера.

17. Всі одноразові зміни в номенклатурі послуг, що надаються Абоненту, отримання детальних статистичних зведень, консультацій та інших послуг здійснюються у разі наявності на Особовому рахунку Абонента необхідної кількості коштів для оплати цих послуг згідно з Тарифами.

18. Якщо інше не обумовлено окремою угодою з Провайдером, Абонент самостійно сплачує всі послуги телефонних компаній (або інших організацій) щодо встановлення з'єднання з комунікаційним обладнанням Провайдера.

19. Дані Умови є обов'язковими для виконання Абонентом, який підписав Договір з Провайдером, та не підлягає зміні з боку Абонента. У разі незгоди Абонента з положеннями цих Умов, Договір з таким користувачем не укладається, при цьому вже чинний Договір може бути розірваний Провайдером в односторонньому порядку.

20. При користуванні послугами Провайдера Абонент не має права:

- надавати свої мережеві реквізити третім особам, і навіть використовувати мережеві ідентифікатори інших. Виявлення факту одночасного використання послуг Абонентом та третіми особами за мережевими реквізитами Абонента є підставою для припинення надання Абоненту послуг та можливого розірвання Договору в односторонньому порядку;

- здійснювати дії, спрямовані на обмеження чи перешкоджання доступу інших користувачів до послуг Провайдера, а також спроби несанкціонованого доступу до ресурсів Провайдера, інших систем, доступних через Інтернет;

- брати участь у будь-яких діях, які можуть бути причиною припинення та/або порушення функціонування будь-якого елемента Інтернет;

- фальсифікувати мережеві ідентифікатори;

- використовувати неіснуючі мережеві ідентифікатори;

- використовуючи послуги Провайдера, здійснювати розсилання будь-якої інформації, що порушує вимоги чинного законодавства України чи міжнародного права; поширення матеріалів рекламного чи комерційного характеру, які не замовлені одержувачем (спам);

- замовляти та пропонувати розсилку спаму;

- розповсюджувати будь-яку інформацію або програмне забезпечення, яке включає комп'ютерні віруси або інші компоненти, які можуть пошкодити користувачам; здійснювати будь-які інші дії, спрямовані на завдання шкоди Провайдеру або третім особам;

- використовувати послуги Провайдера для образи будь-кого; поширення свідомо неправдивої інформації, матеріалів, що принижують людську гідність або ділову репутацію, або в інших протиправних цілях;

- порушувати правила використання, встановлені власником окремого елемента Інтернету.

- не надсилати, не публікувати, не передавати, не відтворювати та не розповсюджувати будь-яким способом за допомогою Послуг матеріали, повністю або частково, захищені авторськими чи іншими правами, без дозволу правовласника.

Цей перелік не є вичерпним. Будь-яка дія Абонента, яка викликає сумнів щодо його правомірності, може бути взята під контроль адміністрацією Провайдера.

Провайдер має право призупинити надання Послуги без будь-якого повідомлення, якщо Абонент порушив викладені вище обов'язки.

21. Абонент бере на себе повну відповідальність за ризики, пов'язані з використанням Інтернету через послуги Провайдера, в т.ч. відповідальність за оцінку будь-яких відомостей або інформації, а також товарів та послуг, що розповсюджуються через Інтернет. Провайдер не дає жодних гарантій щодо зазначеної інформації, послуг та товарів.

22. Абонент повністю відповідальний за збереження в таємниці своїх мережевих реквізитів (логін, пароль) та за збитки, які можуть бути їм понесені внаслідок несанкціонованого використання його мережевих реквізитів. Відповідальність за дії, що здійснюються за допомогою мережевих реквізитів Абонента, несе сам Абонент. При цьому Провайдер не відповідає за дії третіх осіб та не відшкодовує збитків. Для запобігання несанкціонованому використанню мережевих реквізитів Провайдер рекомендує час від часу змінювати пароль доступу.

23. Провайдер не приймає та не відповідає на претензії, пов'язані з використанням третіми особами мережевих реквізитів Абонента.

24. Провайдер не відповідає за якість каналів зв'язку, що не належать Провайдеру, а також за зниження якості послуг Провайдера через причини, що знаходяться поза контролем Провайдера. Провайдер не аналізує причин незадовільного з'єднання конкретного Абонента з Провайдером.

25. Провайдер не гарантує абсолютну безперебійність або безпомилковість послуг, що надаються та не дає гарантії на нерозповсюдження комп'ютерних вірусів та інших шкідливих компонентів. Провайдер здійснює всі заходи для такого нерозповсюдження.

26. Провайдер не несе відповідальності за шкоду, яку завдано Абоненту внаслідок використання послуг Провайдера або неможливості використання таких послуг.

27. Провайдер не зобов'язаний відповідати на претензії та не несе жодної відповідальності перед Абонентом, внаслідок необізнаності Абонента з чинними Умовами та/або Тарифами.

28. Провайдер не несе жодної відповідальності, якщо не надання або неякісне надання Послуги відбулося внаслідок пошкодження, знищення або некоректного використання обладнання, яке належить Абоненту.

29. Провайдер не зобов'язаний навчати Абонента:

- користування комп'ютером;

- операційною системою;

- додатками;

- правилам поведінки в тому чи іншому сегменті глобальної мережі Інтернет, і не несе відповідальності за наслідки їх недотримання Абонентом.

30. Абонент проінформований та погоджується з тим, що багато видів інформації, інших матеріалів та послуг, що пропонуються в мережі Інтернет та доступні через Послуги Провайдера, надаються третьою стороною та можуть бути об'єктом авторських прав.

31. Абоненту забороняється надсилати, публікувати, передавати, відображати або надавати або в будь-якому вигляді використовувати з комерційною метою інформацію, програмне забезпечення або інші матеріали, повністю або частково отримані за допомогою Послуг, якщо це явно не дозволено суб'єктом авторських прав або законом.

32. Провайдер не зобов'язаний забезпечувати конфіденційність інформації, що поширюється Абонентом під час використання Послуг.

33. Абонент зобов'язаний вжити належних заходів щодо налаштування своїх ресурсів, який перешкоджав би несумлінному використанню цих ресурсів третіми особами, а також оперативно реагувати при виявленні випадків такого використання.

34. Абонент зобов'язаний стежити за питаннями безпеки на своєму обладнанні при доступі до мережі. Так, не слід встановлювати будь-які протоколи, крім TCP/IP, відкривати доступ до своїх папок, файлів і принтерів, якщо це не потрібно з конкретною метою і виконується ним усвідомлено. Провайдер не несе відповідальності за втрату інформації та можливу шкоду, завдану Абоненту третіми особами внаслідок недотримання ним заходів безпеки на своєму обладнанні.

35. Користувачу наполегливо рекомендується встановити та користуватися легальними антивірусними та антишпигунськими програмами, щоб уникнути попадання вірусів та інших шкідливих програм, а також регулярно оновлювати бази антивірусних програм. Провайдер не несе відповідальності за можливу шкоду, завдану обладнанню Абонента вірусами та іншими шкідливими програмами внаслідок недотримання ним зазначених вище заходів безпеки, відсутності у користувача нових версій антивірусного програмного забезпечення, використання неліцензійного програмного забезпечення, неправильного використання таких програм або несвоєчасного оновлення версій програм та антивірус .

36. У разі створення обладнанням Абонента навмисного або ненавмисного паразитного навантаження на елементи та ділянки мережі Провайдера, а також комп'ютери інших Абонентів, Провайдер залишає за собою право тимчасово заблокувати доступ до Мережі з такого обладнання до усунення причин та перешкод, що створюються роботі Мережі.

37. Провайдер не несе відповідальності за обсяг вхідного трафіку Абонента. Провайдер також не несе відповідальності за зміст інформації, отриманої Абонентом з локальної мережі та інших мереж, до яких можливий доступ через Інтернет.

38. У зв'язку з регулярним виявленням помилок у системах безпеки будь-якого виробника програмного забезпечення, Абоненту настійно рекомендується своєчасно відслідковувати появу виправлень («латок», «патчів») до програмного забезпечення, яке використовується, та встановлювати їх.

39. Абонент повинен пам'ятати, що будь-яке інстальоване ним нове програмне забезпечення або нове обладнання може призвести до збоїв та втрати працездатності вже встановленого функціонуючого обладнання та програмного забезпечення ПК, зокрема втрати доступу до Мережі. Провайдер може надати допомогу в консультуванні та відновленні підключення до Мережі, проте при цьому Провайдер не несе відповідальності за припинення доступу Абонента до послуги, викликаної його неправильними або неусвідомленими діями на його обладнанні (у його зоні відповідальності).

40. Абонент погоджується, що Провайдер має право періодично відстежувати інформацію, яка передається за допомогою Послуги та розкривати будь-які відомості, якщо це необхідно згідно з чинним законодавством України, або для захисту Провайдера та його Абонентів.

41. Провайдер має право призупинити надання Послуги без будь-якого повідомлення, якщо Абонент порушив обов'язки, зазначені у Договорі, положення цих Умов, а також чинне законодавство України.

42. Інформацію про причини припинення доступу Абонент може отримати у службі підтримки користувачів за телефоном: (48)797-2-115 або на e-mail: support@skylinetele.com.

43. У разі припинення доступу Провайдер не несе відповідальності за наслідки такого припинення.

44. У разі тимчасового призупинення Послуги з причин, викладених за прострочення в оплаті Послуг, повторне включення можливе лише після покриття наявної заборгованості на особовому рахунку Абонента та внесення абонентської плати за наступний розрахунковий період. Повторне включення буде здійснено за наявності технічної можливості. Отримання послуг у повному обсязі гарантується Абоненту наступного дня після надходження оплати на розрахунковий рахунок або до каси Провайдера.

45. У разі, якщо у Абонента (юридичної особи) на Особовому рахунку заборгованість зберігається протягом 8 тижнів, Провайдер має право видалити електронну пошту Абонента та ліквідувати електронну адресу такого Абонента. Повторне підключення такого Абонента відбувається згідно з тарифами, встановленими Провайдером.

46. Провайдер залишає за собою право час від часу змінювати ці Умови, а також Тарифи на послуги, публікуючи зміни у відповідних розділах за адресою http://www.skylinetele.com не менше ніж за 10 днів до набуття чинності такими змінами.

47. Під час укладання Договору Абонент зобов'язаний ознайомитися з Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів від 11.04.2012р. №295, та цими Умовами.

Директор ТОВ "Компанія "Скайлайн Телеком" Риженко І.А.

Copyright © 2003-2022 Скайлайн Телеком